ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ID 1000308
Related Station ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date 1893/10/01
End Date 1931/05/31
Timeseries