ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ID 1000706
Related Station ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date 1899/01/01
End Date 1931/12/31
Timeseries