ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ID 1000707
Related Station ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date 1899/01/01
End Date 1931/12/31
Timeseries