ΛΑΜΙΑ
ID 1000809
Related Station ΛΑΜΙΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date 1893/10/01
End Date 1931/12/31
Timeseries