ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ (ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ)
ID 20000105
Related Station ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ (ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ)
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 02/10/1996, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1994/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
104 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Variable step °C 20000105 1994/07/07 09:00 1996/12/31 20:00