ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ (ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ)
ID 20000107
Related Station ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ (ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ)
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 02/10/1996, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1994/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
105 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 20000107 1994/07/07 09:00 2012/08/31 01:00