ΑΜΦΙΣΣΑ
ID 20000203
Related Station ΑΜΦΙΣΣΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΜΕ ΒΕΡΝΙΕΡΟ, D=1.11m, H=45cm, h2=12cm, ΝΕΡΟ ΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΘΑΡΟ
Manufacturer
Model
Start Date 1992/03/23
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
112 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20000203 1992/04/01 09:00 2012/04/30 09:00