ΑΝΩ ΥΠΑΤΗ
ID 20003801
Related Station ΑΝΩ ΥΠΑΤΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, Α.Μ. 326, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.4cm, H=1.49m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
257 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-01-01 08:00 ως 2011-12-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από NAMA και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 20003801 1951/06/01 08:00 2015/12/31 08:00