ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
ID 20004303
Related Station ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΥΠΕΛΑ, H=2.02m
Manufacturer
Model
Start Date 1983/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
279 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 20004303 1983/03/14 08:00 1996/12/31 08:00