ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
ID 20004304
Related Station ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΔΑ, D=1.23m, H=26cm, h1=5cm, h2=40cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΟΔΙΑ, ΝΕΡΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΜΕΣΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1983/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
277 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20004304 1983/03/14 08:00 1996/12/31 08:00