ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
ID 20004306
Related Station ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
Name
Type ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ HYGRO-GERMANY, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΡΙΧΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1995/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
278 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) gr/m³ 20004306 1995/04/07 09:00 1996/12/31 08:00