ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
ID 20004308
Related Station ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1990/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
281 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Variable step °C 20004308 1990/04/02 09:00 1996/12/31 08:00