ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
ID 20004310
Related Station ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ(ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΛΗ ΤΡΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1996/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
284 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 20004310 1996/07/24 09:00 1996/12/31 08:00