ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
ID 20004312
Related Station ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1983/08/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
283 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 20004312 1983/08/08 09:00 1996/12/31 08:00