ΓΕΦ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΙΩΤ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ)
ID 20004602
Related Station ΓΕΦ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΙΩΤ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 18/03/19997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΓΕΡΥΡΑΣ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries