ΓΕΦ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
ID 20004701
Related Station ΓΕΦ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/03/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1989/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1210 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20004701 1990/08/24 13:00 1996/02/15 08:00
1209 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20004701 1989/05/01 09:00 2011/06/30 09:00