ΓΕΦ. ΚΟΜΜΑ (ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ)
ID 20004902
Related Station ΓΕΦ. ΚΟΜΜΑ (ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ)
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/01/27
End Date 1981/10/13
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1369 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 20004902