ΓΕΦ. ΚΑΣΤΡΙ
ID 20005201
Related Station ΓΕΦ. ΚΑΣΤΡΙ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 10/1962 ΚΑΙ 03/1963 ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/11/1996-27/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΕΣ - ΜΙΑ ΣΕ ΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1961/02/24
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1220 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20005201 1961/03/03 08:00 1997/05/02 13:00
1219 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20005201 1961/02/24 08:00 2011/12/31 08:00