ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ID 20005301
Related Station ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 10/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. Β36, ΔΕΚΑΠ/ΚΟ, DΕσ=19.1cm, H=1.47m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1950/08/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
285 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-09-01 08:00 ως 2012-12-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 20005301 1950/08/01 08:00 2018/12/31 08:00