ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ID 20005902
Related Station ΒΑΣΙΛΙΚΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ - HELMAN, DΕσ=15.8cm, H=1.67m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ 1 ΩΡΑ ΠΙΣΩ, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ HELMAN(19/10/1953-25/08/1997)
Manufacturer
Model
Start Date 1953/10/19
End Date
Timeseries