ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ID 20005903
Related Station ΒΑΣΙΛΙΚΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΒΡΟΧ/ΤΡΟ, DΕσ=20.0cm, H=1.20m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1953/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
307 ΧΙΟΝΙ - ΒΡΟΧΗ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20005903 1953/10/01 08:00 1997/08/31 09:00
308 ΒΑΘΟΣ ΥΓΡΟΥ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20005903 1953/10/01 08:00 1997/08/31 09:00