ΓΕΦ. ΚΑΚΛΟΜΠΑΣΗ (ΕΝΙΠΕΥΣ)
ID 20008602
Related Station ΓΕΦ. ΚΑΚΛΟΜΠΑΣΗ (ΕΝΙΠΕΥΣ)
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1960/07/14
End Date 1971/10/21
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1383 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 20008602