ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ
ID 20009801
Related Station ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 23/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ Ν. ΜΑΓΚΟΣ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.1cm, H=1.81m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1950/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
407 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 20009801 1950/06/01 08:00 2019/06/30 09:00