ΠΕΡΤΟΥΛΙΟ
ID 20010402
Related Station ΠΕΡΤΟΥΛΙΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΑΘΡΟΙΣΤ. ΒΡΟΧ/ΤΡΟ, DΕσ=20.0cm
Manufacturer
Model
Start Date 1972/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
434 ΧΙΟΝΙ - ΒΡΟΧΗ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20010402 1951/07/01 08:00 1997/07/31 09:00
435 ΒΑΘΟΣ ΥΓΡΟΥ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20010402 1951/07/01 08:00 1997/07/31 09:00