ΓΕΦ. ΠΥΛΗΣ
ID 20010901
Related Station ΓΕΦ. ΠΥΛΗΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ=240,25, ΑΠΟ 19/06/1976-17/10/1976 ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ 26/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1960/06/17
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1250 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20010901 1960/09/23 16:00 1996/12/29 16:00
1249 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20010901 1960/06/01 13:00 2012/12/31 08:00