ΓΕΦ. ΑΛΗ ΕΦΕΝΤΗ
ID 20011101
Related Station ΓΕΦ. ΑΛΗ ΕΦΕΝΤΗ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΑΘΡΟ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΕΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1254 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20011101 1954/02/18 08:00 1981/04/13 13:00
1253 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) Τα δεδομένα από 2002-01-01 ως 2012-12-31 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 20011101 1953/07/01 09:00 2012/12/31 09:00