ΓΕΦ. ΚΕΔΡΟΥ
ID 20011301
Related Station ΓΕΦ. ΚΕΔΡΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ=175,59Μ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ 24/01/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ (ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΡΕΜΜΑΤΑ), ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1960/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1258 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20011301 1960/10/16 08:00 1997/05/01 21:00
1257 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) Τα δεδομένα από 2002-01-01 00:00 ως 2010-11-30 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 20011301 1960/07/06 08:00 2010/11/30 00:00