ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ID 20013202
Related Station ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, Α.Μ. 58, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=19.6cm, H=1.58m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ 5:30 ΩΡΕΣ ΠΙΣΩ
Manufacturer
Model
Start Date 1964/12/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1430 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm 20013202 1964/11/30 09:00 1997/01/06 07:30