ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ID 20013204
Related Station ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
528 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 20013204 1964/12/01 08:00 1997/08/31 09:00