ΒΟΧΑΙΚΟΣ ΑΥΛΑΚΑΣ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ)
ID 20015402
Related Station ΒΟΧΑΙΚΟΣ ΑΥΛΑΚΑΣ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ)
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1987/01/30
End Date 1993/08/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1400 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 20015402