ΜΙΚΡΗ ΛΙΜΝΗ ΠΡΕΣΠΑΣ
ID 20016901
Related Station ΜΙΚΡΗ ΛΙΜΝΗ ΠΡΕΣΠΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΑΠΟ ΤΟΝ 07/1973 Η ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ(ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0=852,20Μ), ΑΠΟ ΤΟΝ 09/1986 Η ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ 21/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1953/10/15
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1281 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m Τα δεδομένα από 1998-07-01 ως 2010-09-30 ψηφιοιποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το 2013. 20016901 1953/10/15 08:00 2010/09/30 10:00
1282 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20016901 1980/08/02 09:00 1986/09/06 09:00