ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ
ID 20017102
Related Station ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 22/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΑΘΡΟΙΣΤ. ΒΡΟΧ/ΤΡΟ, DΕσ=20.0cm
Manufacturer
Model
Start Date 1965/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
642 ΧΙΟΝΙ - ΒΡΟΧΗ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20017102 1965/04/01 08:00 1998/05/31 09:00
643 ΒΑΘΟΣ ΥΓΡΟΥ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20017102 1965/04/01 08:00 1998/05/31 09:00