ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ID 20017208
Related Station ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
645 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 20017208 1965/03/01 08:00 1997/06/30 09:00