ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ
ID 20018401
Related Station ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.2cm, H=1.46m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1950/08/01
End Date 1996/08/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
696 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 2000-01-01 ως 2012-12-31 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το 2013. 20018401 1950/08/01 08:00 2019/08/31 09:00