ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ
ID 20018402
Related Station ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ
Name
Type ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΑΘΡΟΙΣΤ. ΒΡΟΧ/ΤΡΟ, DΕσ=20.0cm
Manufacturer
Model
Start Date 1971/11/01
End Date 1996/08/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
699 ΧΙΟΝΙ - ΒΡΟΧΗ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20018402 1950/08/01 08:00 1997/03/31 09:00
700 ΒΑΘΟΣ ΥΓΡΟΥ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20018402 1950/08/01 08:00 1997/03/31 09:00