ΑΧΥΡΑ
ID 20019102
Related Station ΑΧΥΡΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 23/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=35.6cm, H=1.70m, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ ΣΩΣΤΗ ΜΕΡΑ-1 ΩΡΑ ΕΜΠΡΟΣ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: SALMOIRAGHI(25/11/1991-26/02/1992) - SIAP 10(26/02/1996-30/06/19
Manufacturer
Model
Start Date 1991/11/25
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
51 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 20019102 1991/11/25 11:00 1997/01/06 15:30