ΑΧΥΡΑ
ID 20019103
Related Station ΑΧΥΡΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
722 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 20019103 1992/03/27 08:00 1997/07/27 09:00