ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ
ID 20019403
Related Station ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
739 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 20019403 1951/01/04 08:00 1998/05/29 09:00