ΑΣΤΕΡΙ
ID 20019505
Related Station ΑΣΤΕΡΙ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 17/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ, D=1.235m, H=31.5cm, h1=ΑΔΕΙΟ, h2=51cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΟΔΙΑ, ΝΕΡΟ ΑΔΕΙΟ
Manufacturer
Model
Start Date 1975/01/06
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
741 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20019505 1987/06/01 09:00 1995/07/31 09:00
742 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20019505 1975/01/06 08:00 1997/06/30 09:00