ΑΣΤΕΡΙ
ID 20019506
Related Station ΑΣΤΕΡΙ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 17/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΛΑΠΕΙ ΠΡΙΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1975/01/06
End Date 1991/05/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
743 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 20019506 1975/01/06 08:00 1991/05/26 09:00