ΛΥΚΟΥΡΙΑ
ID 20020002
Related Station ΛΥΚΟΥΡΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. 51, ΤΥΠΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑ, DΕσ=19.4cm, H=1.30m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, Η ΓΡΑΦΙΔΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΡΟΛΟΙ 15 ΩΡΕΣ ΠΙΣΩ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ(03/1980-28/02/1985) - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(16/03
Manufacturer
Model
Start Date 1980/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
56 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 20020002 1985/05/06 09:00 1997/01/06 16:00