ΠΑΓΚΡΑΤΑΙΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
ID 20020201
Related Station ΠΑΓΚΡΑΤΑΙΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, Α.Μ. Β173, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.49m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΣ ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1953/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
766 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 20020201 1953/03/01 08:00 2019/04/30 09:00