ΠΑΓΚΡΑΤΑΙΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
ID 20020203
Related Station ΠΑΓΚΡΑΤΑΙΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
768 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 20020203 1953/03/24 08:00 1997/05/31 09:00