ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ
ID 20020503
Related Station ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ, D=1.23m, H=26cm, h1=10cm, h2=21cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛ. ΠΟΔΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝ/ΘΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΝΕΡΟ ΒΡΩΜΙΚΟ
Manufacturer
Model
Start Date 1955/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
787 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20020503 1994/06/16 09:00 1997/06/30 09:00