ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ
ID 20020504
Related Station ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
788 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 20020504 1955/05/01 08:00 1997/06/30 09:00