ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ID 20020602
Related Station ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/Ο ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(03/10/57-16/07/79) ΚΑΙ SIAP 25(06/08/1979-30/06/1997)
Manufacturer
Model
Start Date 1957/10/07
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
59 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 20020602 1957/10/21 07:30 1996/12/30 14:30