ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ID 20020603
Related Station ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΑΠΟ 01/04/1971 ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ: Ε(ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΚΑΙ Α(ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ) ΣΕ ΛΙΤΡΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1957/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
791 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20020603 1971/04/02 08:00 1975/12/31 08:00
792 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20020603 1957/10/03 08:00 1997/07/31 09:00