ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ID 20020604
Related Station ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1957/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
793 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 20020604 1957/10/03 14:00 1997/07/31 09:00
794 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΣΗ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s 20020604 1957/10/03 08:00 1977/02/28 08:00