ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ID 20020605
Related Station ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1957/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
796 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Variable step °C 20020605 1957/10/03 08:00 1995/09/29 08:00