ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ID 20020606
Related Station ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1957/10/01
End Date
Timeseries